ภาพกิจกรรม


นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชนะการแข่งขัน Public in the 21st Century
อ่านต่อ
การแข่งขันทำอาหารไทย ตามรอยอาหารของพ่อ เมนูโปรดเพื่อความพอเพียง รอบคัดเลือก ณ ห้องครัว ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อ่านต่อ
นักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เรียนแต่งหน้ากาแฟตามสไตล์เรา แบบเดิ้นๆ ตามเทรน ยุคใหม่
อ่านต่อ
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับโรงแรมฯ ลงนามเซ็นต์สัญญา...
อ่านต่อ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม 123
อ่านต่อ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาควิชาการโรงแรมฯ เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสร้างเครื่องมือในการทำวิจัย กับ รศ.ศิริชัย...
อ่านต่อ
คณาจารย์และบุคคลากรภาควิชาการโรงแรมฯ เข้าร่วมประชุมและร่วมสังสรรค์งานประจำภาควิชาย้อนหลังวันปีใหม่
อ่านต่อ