ข่าวสารและกิจกรรม


คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมรำลึกในวันครบรอบ 41 ปี แห่งการจากไปของ อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามร่วมรำลึกวันครบรอบ 41 ปี แห่งการจากไปของ อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมพิธีและวางพวงมาลา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2019


อ่านต่อ

การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรการประกอบอาหารไทยฯ เพื่อรับใบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินักศึกษาและบุคคลทั่วไปภายนอก เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น เพื่อรับใบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิณคุณภาพในการทดสอบการประกอบอาหารในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ : 09 สิงหาคม 2019


อ่านต่อ

นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าอบรมศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร โดยคุณกฤษณะ ธิบูรณ์บุญ (เชฟเป้)เรียนกับเชฟตัวจริง เรียนกับเชฟชื่อดัง นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าอบรม "ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณกฤษณะ ธิบูรณ์บุญ (เชฟเป้) ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ : 09 กรกฎาคม 2019


อ่านต่อ

ยินดีกับนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนศึกษาที่ Hechi University ประเทศจีน เป็นเวลา 1 เทอมขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาที่ Hechi University ประเทศจีน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้ง 3 คน ได้แก่ 1.) นางสาวกันยานัท เลิศฐาหาร 2.) นายกิตติทัศน์ จิตยุติ 3.) นางสาวนมัณตา โรจนภาส ขอให้เดินทางโดยสันติภาพ และกลับมาด้วยความประทับใจกับประสบการณ์ดี ๆ ทุกคน

เมื่อวันที่ : 15 พฤษภาคม 2019


อ่านต่อ