ข่าวสารและกิจกรรม


งาน 30 ปี สายสัมพันธ์การโรงแรม ครั้งที่ 30 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามงาน 30 ปี สายสัมพันธ์การโรงแรมฯ ครั้งที่ 30 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสาขา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ : 21 เมษายน 2019


อ่านต่อ

กิจกรรมคุยเรื่องธรรมะสร้างสุขให้ชีวิต กับพี่โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ ดารานักแสดงชื่อดัง แบ่งปันพูดคุย และฝึกปฏิบัติธรรมมะกิจกรรมเสวนา "คุยเรื่องธรรมะสร้างสุขให้ชีวิต"กับพี่โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ ดารานักแสดงชื่อดัง และฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เสวนาธรรมะสนุกพาเพลิน

เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2019


อ่านต่อ

การประกวดอาหารนานาชาติ International Fusion Food Contest ครั้งที่ 2 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ คณะศิลปศาสตร์การประกวดอาหารนานาชาติ "International Fusion Food Contest" ครั้งที่ 2 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ : 07 ธันวาคม 2018


อ่านต่อ

งานปัจจิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ รุ่น 27 และมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาดีเด่นงานปัจจิมนิเทศนักศึกษาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 27 ในหัวข้อ Hotel and Tourism Thailand Digital 4.0 และมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่น คนดีเรียนเด่น คนดีกิจกรรมเด่น และผู้ผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ 

เมื่อวันที่ : 06 ธันวาคม 2018


อ่านต่อ