ข่าวสารและกิจกรรม


ซ้อมย่อย พิธีประทานปริญญาบัตร โดยภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2560ซ้อมย่อย พิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560

เมื่อวันที่ : 08 กรกฎาคม 2018


อ่านต่อ

นางสาวกนกรัตน์ จันทรวลัยวงศ์ เข้ารับกิตติบัตรผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวกนกรัตน์ จันทรวลัยวงศ์ นักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับคัดเลือกเข้ารับกิตติบัตร ยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ : 08 มิถุนายน 2018


อ่านต่อ

การแข่งขันทำอาหาร Siam Chef Contest ครั้งที่ 2 ณ ห้องครัว ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยามการประกวดการแข่งขันทำอาหาร Siam Chef Contest Siam Fried Rice ครั้งที่ 2 ณ ห้องครัว ชั้น 18 ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีม "THE BUDDY" โดยมีสมาชิกทีม คือ นายนรินทร์ อุ่นเรือน และ นางสาวปรางเนตร ปานปลอด นักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ : 27 เมษายน 2018


อ่านต่อ

H&T PARTY 2560 งานสายสัมพันธ์การโรงแรมและการท่องเที่ยว รุ่นที่ 29 ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเทียร ริเวอร์ไซด์...นักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รุ่น 29 จัดงานสายสัมพันธ์การโรงแรมและการท่องเที่ยวขึ้น ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561  ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเทียร ริเวอร์ไซด์ เพื่อฝึกการจัดกิจกรรมร่วมกันและเปิดโอกาสให้นักศึกษาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้แสดงศักยภาพด้านต่าง ๆ

เมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2018


อ่านต่อ