ข่าวสารและกิจกรรม


เปิดศูนย์ทดสอบผู้ประกอบอาหาร Siam Culinary School (SCS) ของภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ มหาวิทยาลัยสยาม...เปิดศูนย์ทดสอบ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม รับมอบป้ายสัญลักษณ์จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเปิดศูนย์ทดสอบผู้ประกอบอาหาร Siam Culinary School (SCS) ของภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อเร็ว ๆ นี้

เมื่อวันที่ : 05 มีนาคม 2018


อ่านต่อ

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน...ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) โดยได้รับอนุญาติจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นักศึกษาที่เรียนควรตรวจสอบคุณสมบัติ มาทดสอบก่อนจบการศึกษาติดต่อ อ.สุนทร สอนกิจดี ได้ที่ห้องพักอาจารย์ตึก 19 ชั้น 16

เมื่อวันที่ : 01 มีนาคม 2018


อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาการโรงแรมฯ...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ในงานประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 รายได้แก่
 
1.นางสาวเจนจิรา หาญบูรณะพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ " Intertionalisation: le clé de la réussite pour le francais en thailande." (ความเป็นนานาชาติ : กุญแจแห่งความสำเร็จของภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย)
 
2.นางสาววันวิสาข์ สนั่นเอื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันวาดภาพจากหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้ ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ "En avant, le français."

โดยอาจารย์สถาพร เผือกมุ่ย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นที่ปรึกษา
 
Nos grandes félicitations à tous les étudiants qui ont gagné les prix dans le concours national en 2017 :
1. Le 3e prix pour le concours d'éloquence français.  (Mlle. Janejira Hanburanapong, 3e année, section de l'hôtellerie)
2. Le 3e prix pour le concours de dessin sur le thème donné. (Mlle. Wanwisa sanunaue, 2e année, section de l'hôtellerie)

เมื่อวันที่ : 09 ธันวาคม 2017


อ่านต่อ

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รุ่นที่ 26 และร่วมเสวนาตลาดการท่องเที่ยวที่ท้าทายในศตวรรษหน้า...งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รุ่นที่ 26 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น นักศึกษา "คนดีกิจกรรมเด่น และคนดีเรียนเด่น" ทั้งนี้นักศึกษาได้ร่วมฟังเสวนาในเรื่องตลาดการท่องเที่ยวที่ท้าทายในศตวรรษหน้า
 
 

เมื่อวันที่ : 07 ธันวาคม 2017


อ่านต่อ