ข่าวสารและกิจกรรม


รับน้องใหม่ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในงาน Siam University Freshy Day 2017เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยสยามได้จัดงาน Freshy Day 2017 งานรับน้องใหม่ทุกภาควิชา สาขา คณะ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งมีกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัล และคอนเสิร์ตจากศิลปิน DAX ROCK RIDER, S.D.F และ SILLY FOOLS ทั้งนี้ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนี้
 
 

เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2017


อ่านต่อ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมงานครบรอบ 39 ปี รำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน ดร.ณรงค์ มงคลวนิชคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมงานครบรอบ 39 ปี รำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสถานศึกษา Siam Education Group ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มหาวิทยาลัยสยาม และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2017


อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชนะการแข่งขัน Public in the 21st Centuryยินดีกับนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ชนะการแข่งขัน โครงการ Public in the 21st Century ประจำปี ๒๕๖๐ ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จังหวัดนครปฐม โดยทีม Siam Virtual Team ที่ชนะการประกวด คือ ๑. นายอัคคณัฐ เกื้อกิจฐานิตกุล ๒. นายทยากร เลาหสกุลงาม ๓. นายไวกูณฐ์ ไตรยโชติ

เมื่อวันที่ : 19 กรกฎาคม 2017


อ่านต่อ

การแข่งขันทำอาหารไทย ตามรอยอาหารของพ่อ เมนูโปรดเพื่อความพอเพียง รอบคัดเลือก ณ ห้องครัว ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดการแข่งขันทำอาหารไทย "ตามรอยอาหารของพ่อ เมนูโปรดเพื่อความพอเพียง" รอบคัดเลือก ณ ห้องครัว ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยทีมอาหารไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในครั้งนี้ได้แก่ทีม "ข้าวผัดน้ำพริกกะปิ"
 
 

เมื่อวันที่ : 06 กรกฎาคม 2017


อ่านต่อ