ข่าวสารและกิจกรรม


กิจกรรม "มอบขวดพลาสติกเหลือทิ้ง เพื่อผลิตเป็นจีวร" ณ วัดจากแดงกิจกรรม "มอบขวดพลาสติกเหลือทิ้ง เพื่อผลิตเป็นจีวร" ณ วัดจากแดง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
 
 
#การโรงแรมและการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ : 01 เมษายน 2021


อ่านต่อ

Mr.Hospitality and Ms.Hospitality ประจำปี2564ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 
ขอแสดงความยินดีกับ
นาย วรากร ประชัยภูมิ ที่ได้รับเลือกเป็นMr.Hospitality ประจำปี2564
นางสาว นลัทพร ชูชีพ ที่ได้รับเลือกเป็น Ms.Hospitality ประจำปี2564
 
 
#การโรงแรมและการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ : 28 มีนาคม 2021


อ่านต่อ

รางวัลการแสดงดีเด่น ชื่อชุด New Normal ห่างหน่อยถอยนิด Covid 19รางวัลการแสดงดีเด่น ชื่อชุด New Normal ห่างหน่อยถอยนิด Covid 19

1. นางสาวภิญญดา คำพิพจน์
2. นางสาวณิชาภัทร แสงชูวงศ์
3. นาวสาวกุลิสรา แซ่โค้ว
4. นายพิรสิษฐ์ ทองศิริ
5. นายกฤษดา พัดเปลี่ยน
6. นายธีรภัทร ล่าดี
 
 
#การโรงแรมและการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ : 28 มีนาคม 2021


อ่านต่อ

งาน"สายสัมพันธ์การโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 31"งาน"สายสัมพันธ์การโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 31"
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564
ณ ห้อง 1805(SUWANAPHUM) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19ชั้น
 
 
#การโรงแรมและการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ : 28 มีนาคม 2021


อ่านต่อ