ข่าวสารและกิจกรรม


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม

ที่ได้รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "ท่องเที่ยววิถีไทย ใครๆก็ชอบ"

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คลิปวิดีโอ  BANGKOK

 โดย นางสาว รุ่งทิวา ปันทะวงศ์

        นางสาว อัจฉราพร ขำประไพ

 

รางวัลชมเชย ได้แก่ คลิปวิดีโอ  Jim Thompson Factory and Museum

 โดย นาย ไชโย ส. ไอเนส

        นาย ธนกร โชคอนันตะ

 

#ท่องเที่ยววิถีไทย#สมาคมนิยมไทย


เมื่อวันที่ : 20 มีนาคม 2021


อ่านต่อ

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีท่านอธิการบดี ดร. พรชัย มงคลวนิช เป็นประธานภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสยาม
จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 29 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
โดยมีท่านอธิการบดี ดร. พรชัย มงคลวนิช เป็นประธาน
 
โดยได้รับเกียรติ
จากคุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย  
คุณสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
คุณธวัชชัย เงิยเจริญ ผู้บริหารในอุตสาหกรรมการบริการอาหารและภัตตาคาร สมาคมภัตตาคารไทยและสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมเสวนาในเรื่อง"ฝ่าวิกฤติชีวิตท่องเที่ยวไทย"
 
ในโอกาสนี้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่
นายธีรศักดิ์ เฮ้าเฮง Mixologist ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ โรงแรม W Bangkok
 
คนดีเรียนเด่น จำนวน 2 คน ได้แก่
1 นางสาวสุพรรษาศรี จุมพล เกรดเฉลี่ย 3.97 และ
2 นางสาวกัญญารัตน์ เทวะประกาย เกรดเฉลี่ย 3.93
 
คนดีกิจกรรมเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่
นางสาวปรารถนา พิพัฒน์วัฒนารมย์
 
ภายหลังจากเสร็จพิธีร่วมถ่ายภาพและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เมื่อวันที่ : 07 ธันวาคม 2020


อ่านต่อ

จัดเลี้ยงภาพนอกสถานที่ทางสาขาก็รับนะคะ วันนี้ทีมงานน.ศ.สาขาอุตฯทท.และบริการ มาจัดเลี้ยงนอกสถานที่ในงานครบรอบ43ปีจัดเลี้ยงภาพนอกสถานที่ทางสาขาก็รับนะคะ วันนี้ทีมงานน.ศ.สาขาอุตฯทท.และบริการ มารับจัดเลี้ยงงานครบรอบ43ปีของสสอท.รัฐมนตรีอว.ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานเปิดงาน

เมื่อวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2020


อ่านต่อ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมการบรรยายเรื่องธรรมะกับการดำเนินชีวิตภาพโครงการธรรมะสร้างสุขให้ชีวิตในหัวข้อ ธรรมะกับการดำเนินชีวิตจัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19-1803 มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ : 05 พฤศจิกายน 2020


อ่านต่อ