ข่าวสารและกิจกรรม


ดาวเดือน ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม ปี2563แสดงความยินดีดาวเดือน นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ดาวเดือน  ปี2563

เมื่อวันที่ : 25 กันยายน 2020


อ่านต่อ

ภาควิชาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสมาคมนิยมไทย จัดโครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่12 ภาควิชาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสมาคมนิยมไทย จัดโครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่12 
ที่มหาวิทยาลัยสยามและพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่าง วันที่ 12-13 กัยยายน 2563


เมื่อวันที่ : 12 กันยายน 2020


อ่านต่อ

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ สาขาผู้ประกอบอาหาร ระดับ 1 ครั้งที่ 4ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ สาขาผู้ประกอบอาหาร ระดับ 1 ได้เปิดให้มีการทดสอบหลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ สาขาผู้ประกอบอาหาร ระดับ 1 ณ ศูนย์อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS)  มหาวิทยาลัยสยาม สมัครวันนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2020


อ่านต่อ

การปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ ปี 2563 ของภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ ปี 2563 ของภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ณ มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ : 03 กรกฎาคม 2020


อ่านต่อ