ข่าวสารและกิจกรรม


ประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหวาวิทยาลัยสยามประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหวาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ : 09 มิถุนายน 2022


อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด Mr. & Ms. Hospitalityขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด Mr. & Ms. Hospitality
ในงาน "สายสัมพันธ์การโรงแรมการท่องเที่ยว ครั้งที่32"
- นายประวีณ พจีดำรง Mr. Hospitality
- นางสาว ธัชฐภร จิตเกาะ Ms. Hospitality
วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ : 23 เมษายน 2022


อ่านต่อ

ภาพบรรยกาศภายในงาน "สายสัมพันธ์การโรงแรมการท่องเที่ยว ครั้งที่32"ภาพบรรยกาศภายในงาน "สายสัมพันธ์การโรงแรมการท่องเที่ยว ครั้งที่32"
วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ : 23 เมษายน 2022


อ่านต่อ

อบรมวิชาการเรื่อง เทคนิคการตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล Scopusอบรมวิชาการเรื่อง "เทคนิคการตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล Scopus"
โดย
ศาสตราจารย์ ดร. นธกฤต วันต๊ะเมล์
 
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ณ ห้อง 1803 ชั้น18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19ชั้น
มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2022


อ่านต่อ