ข่าวสารและกิจกรรม


Siam Afternoon Tea Competition 2021ภาพบรรยากาศในงาน Siam Afternoon Tea Competition 2021

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2021


อ่านต่อ

เข้าภาพชมกิจกรรมงาน "ยุวทูตนิยมไทย" รุ่นที่ ๑๓ EP.2เข้าภาพชมกิจกรรมงาน "ยุวทูตนิยมไทย" รุ่นที่ ๑๓

คลิปวิดีโอการอบรมในวันแรก
กิจกรรมจัดในลักษณะ Hybrid ผ่านโปรแกรม Zoom
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

เมื่อวันที่ : 05 กันยายน 2021


อ่านต่อ

เข้าภาพชมกิจกรรมงาน "ยุวทูตนิยมไทย" รุ่นที่ ๑๓ EP.1เข้าภาพชมกิจกรรมงาน "ยุวทูตนิยมไทย" รุ่นที่ ๑๓

คลิปวิดีโอการอบรมในวันแรก
กิจกรรมจัดในลักษณะ Hybrid ผ่านโปรแกรม Zoom
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

เมื่อวันที่ : 04 กันยายน 2021


อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับดาว/เดือนของคณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับดาว/เดือนของคณะศิลปศาสตร์
 
นาย พงศธร แสงชูวงศ์
น.ส. นฤมล ชำนินา
 
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด ดาว/เดือน
ในงาน Siam U Freshy Day 2021

เมื่อวันที่ :


อ่านต่อ