ความภาคภูมิใจปีการศึกษา 2556

นางสาวสุภัคชญา งามหอม ได้รับรางวัลสาวดาวเมขลา รางวัลพิเศษ “BEST CROW MODEL LOOK By CROW MAGAZINE” ปี 2556


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2556

นายอมร พันธุ์ชมพู ได้เข้าประกวดนายแบบแฟชั่น DOMONMAM 2013


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2555

นางสาวสุภัคชญา งามหอม "รับรางวัลชนะเลิศ" ในการประกวดในการประกวดสาวงาม Miss Thailane Asean 2012 ในงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ณ ลานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2555

นายอมร พันธุ์ชมพู ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด “หนุ่มลำตะคอง ปี 2555”


อ่านต่อ