ความภาคภูมิใจปีการศึกษา 2555

นักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว "ได้รับรางวัลจากสำนักสิ่งแวดล้อม" ในโครงการอิสระทางความคิด เนรมิตสิ่งแวดล้อม 


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2555

นางสาวจีระพรรณ แซ่เจ้า และ นายเกียรติศักดิ์ ศรีฮรา ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่ 4 จัดโดยขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีนคณะอักษรศาสตร์จุฬาฯ


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2555

นางสาวศริญญากร ศรแสง และ นางสาวพิมพ์มาดา รัชตวิไลรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ" การแข่งขันตกแต่ง Capcake Art Challenge 2012


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2555

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชมเชย" ในโครงการประกวดร่วมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว Gang Go Green


อ่านต่อ