ความภาคภูมิใจปีการศึกษา 2555

นักศึกษาสหกิจศึกษาจากโรงแรมโซฟิเทล สีลม ได้รับรางวัล โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นจากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในงานสหกิจศึกษานานาชาติ


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2554

ทีม “Pink Splash” โชว์ลวดลายผ่านท่วงท่าและลีลาการผสมเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ในรูปแบบซาบซ่าส์ ในการประกวด Make a Mix University Challenge 2010


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2552

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและตกแต่งอาหาร ในการประกวดสุดยอดทีมนักออกแบบตกแต่งอาหาร Food Stylist Gen Club


อ่านต่อ

ปีการศึกษา 2551

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสถาบัน ในการประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “ สนองพระราชดำรัส แม่ของแผ่นดิน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ”


อ่านต่อ