ยืนยันการโอนเงิน ชำระค่าสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ

เลือกรูป
ทดสอบ (ค่าสมัคร 1,500 บาท) อบรม (ค่าสมัคร 9,500 บาท)