ยืนยันการโอนเงิน ชำระค่าสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ

เลือกรูป
ทดสอบ (ค่าสมัคร 1,300 บาท) อบรม (ค่าสมัคร 7,800 บาท)