ข่าวสารและกิจกรรม


คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมงานครบรอบ 39 ปี รำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมงานครบรอบ 39 ปี รำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสถานศึกษา Siam Education Group ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มหาวิทยาลัยสยาม และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560