ข่าวสารและกิจกรรม


รับน้องใหม่ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในงาน Siam University Freshy Day 2017
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยสยามได้จัดงาน Freshy Day 2017 งานรับน้องใหม่ทุกภาควิชา สาขา คณะ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งมีกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัล และคอนเสิร์ตจากศิลปิน DAX ROCK RIDER, S.D.F และ SILLY FOOLS ทั้งนี้ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนี้