ข่าวสารและกิจกรรม


นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าฟังบรรยายเรื่อง Sustainable Event Management ณ รอยัลฮอล สยามพารากอน
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าฟังการบรรยาย Sustainable Event Management ณ รอยัลฮอล สยามพารากอน เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560