นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าอบรมศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร โดยคุณกฤษณะ ธิบูรณ์บุญ (เชฟเป้)


เรียนกับเชฟตัวจริง เรียนกับเชฟชื่อดัง นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าอบรม "ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณกฤษณะ ธิบูรณ์บุญ (เชฟเป้) ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม