การประกวดอาหารนานาชาติ The 3rd International Fusion Food Contest 2019 Herb a-licious for Wellness


การประกวดอาหารนานาชาติ The 3rd International Fusion Food Contest 2019 Herb a-licious for Wellness โดยมี บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ให้ความสนใจเข้าร่วมและรับประทานอาหาร ฝีมือจากนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้ปรุงแต่งจัดทำขึ้นมาในการประกวด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมลิ้มรสในสไตล์ประเทศต่าง ๆ กันอย่างอร่อย เช่น อาหารไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และอาหารตะวันตก ทั้งนี้ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี เข้าร่วมชมผลงานและให้กำลังใจแก่นักศึกษา