ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นำข้าวกล่องและน้ำดื่ม แจกให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลศิริราช


ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำข้าวกล่องและน้ำดื่ม แจกให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ณ โรงพยาบาลศิริราช