เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ สาขาผู้ประกอบอาหาร ระดับ 1 ครั้งที่ 4


ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ สาขาผู้ประกอบอาหาร ระดับ 1 ได้เปิดให้มีการทดสอบหลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ สาขาผู้ประกอบอาหาร ระดับ 1 ณ ศูนย์อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS)  มหาวิทยาลัยสยาม สมัครวันนี้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563