กิจกรรม "มอบขวดพลาสติกเหลือทิ้ง เพื่อผลิตเป็นจีวร" ณ วัดจากแดง


กิจกรรม "มอบขวดพลาสติกเหลือทิ้ง เพื่อผลิตเป็นจีวร" ณ วัดจากแดง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
 
 
#การโรงแรมและการท่องเที่ยว