ขอแสดงความยินดีกับดาว/เดือนของคณะศิลปศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับดาว/เดือนของคณะศิลปศาสตร์
 
นาย พงศธร แสงชูวงศ์
น.ส. นฤมล ชำนินา
 
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด ดาว/เดือน
ในงาน Siam U Freshy Day 2021


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ