ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2564


ภาพบรรยากาศในงาน ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2564
 
ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้ง 3 ท่าน
1. คุณฐนิวรรณ กุลมงคล สมาคมภัตตาคารไทย
2. คุณปิยพร ภู่ประเสริฐ สมาคมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
3. คุณยุทธชัย สุนทรรัตนเวช สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ
โดยมีการเสวนาในหัวข้อ "เสริมทักษะชีวิต พลิกวิกฤติ พิชิตงาน"
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
#การท่องเที่ยวและการบริการ #คณะศิลปศาสตร์ #มหาวทิยาลัยสยาม


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ