ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด Mr. & Ms. Hospitality


ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด Mr. & Ms. Hospitality
ในงาน "สายสัมพันธ์การโรงแรมการท่องเที่ยว ครั้งที่32"
- นายประวีณ พจีดำรง Mr. Hospitality
- นางสาว ธัชฐภร จิตเกาะ Ms. Hospitality
วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565
#การท่องเที่ยวและบริการ #คณะศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยสยาม


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ