ห้องปฏิบัติการเครื่องบิน


ภาพบรรยากาศนักเรียนและแขกที่เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องบิน