งานสายสัมพันธ์การโรงแรมฯ ครั้งที่ 28
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

 

การแข่งขันทำอาหารไทย "ตามรอยอาหารของพ่อ เมนูโปรดเพื่อความพอเพียง"
ณ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560

You are here: Home ภาพกิจกรรม