ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหาคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5211 โทรสาร 0-2868-4351
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   , Facebook : www.facebook.com/hotel.siam


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวชลลดา มาละอินทร์
โทร 0-2457-0068 ต่อ 5405
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You are here: Home ติดต่อภาควิชา