#เลือกสิ่งที่ชอบ #เลือกสิ่งที่ใช่ สร้างและพัฒนาคุณให้เป็นมืออาชีพ เชื่อมโลกการเรียนรู้ สู่การทำงาน ต้องภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม พบกับเราได้ในงาน SIAM OPEN HOUSE 2017 ตั้งแต่วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 นี้

 

หากคุณรักงานบริการในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เราจะสร้างคุณให้เป็น "มืออาชีพ" เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทท่องเที่ยว ไกด์ มัคคุเทศก์ สจ๊วด แอร์โฮสเตส พนักงานต้อนรับ เชฟ ผู้จัดการห้องอาหาร ล่าม ครูสอนภาษา งานบริการ และงานอื่นๆ

ใครสนใจประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เปิดเทอมนี้ ต้องสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเลย สร้างคุณให้เป็น "มืออาชีพ" ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถ้าคุณชอบการท่องเที่ยวและรักในงานบริการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม จะสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพ

ประชาสัมพันธ์


กิจกรรมและข่าวสาร