หากคุณรักงานบริการในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เราจะสร้างคุณให้เป็น "มืออาชีพ" เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทท่องเที่ยว ไกด์ มัคคุเทศก์ สจ๊วด แอร์โฮสเตส พนักงานต้อนรับ เชฟ ผู้จัดการห้องอาหาร ล่าม ครูสอนภาษา งานบริการ และงานอื่นๆ

ใครสนใจประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เปิดเทอมนี้ ต้องสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเลย สร้างคุณให้เป็น "มืออาชีพ" ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถ้าคุณชอบการท่องเที่ยวและรักในงานบริการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม จะสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพ

ก้าวแรกสู่อาชีพ อุตสาหกรรมการบริการ ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว รักท่องเที่ยวต้องเรียน "การโรงแรมและการท่องเที่ยว"
#HT #SU #สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยว4.0 #มหาวิทยาลัยสยาม

ประชาสัมพันธ์


กิจกรรมและข่าวสาร