ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประจำภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- จบทางด้านคอมพิวเตอร์ เลขานุการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Powerpoint
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความรับผิดชอบและรอบคอบในการทำงาน
- มีความสามารถติดต่อประสานงานได้

Please send your application/resume/CV to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สนใจสามารถส่งประวัติมาได้ที่
หัวหน้าภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2868-6000 ต่อ 5211, 5376
หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You are here: Home ด้านวิชาการ รับสมัครงาน