การแข่งขันทำอาหารไทย "ตามรอยอาหารของพ่อ เมนูโปรดเพื่อความพอเพียง"
ณ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560

You are here: Home ภาพกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารไทย "ตามรอยอาหารของพ่อ เมนูโปรดเพื่อความพอเพียง"