นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมการบรรยายเรื่องธรรมะกับการดำเนินชีวิต


ภาพโครงการธรรมะสร้างสุขให้ชีวิตในหัวข้อ ธรรมะกับการดำเนินชีวิตจัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19-1803 มหาวิทยาลัยสยาม