ด่วน !!! เปิดรับสมัครอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เพื่อรับใบรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-868-0000 ต่อ 5211 หรือ อาจารย์สุนทร 082-585-4942

หากคุณรักงานบริการในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เราจะสร้างคุณให้เป็น "มืออาชีพ" เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทท่องเที่ยว ไกด์ มัคคุเทศก์ สจ๊วด แอร์โฮสเตส พนักงานต้อนรับ เชฟ ผู้จัดการห้องอาหาร ล่าม ครูสอนภาษา งานบริการ และงานอื่นๆ

ใครสนใจประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เปิดเทอมนี้ ต้องสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเลย สร้างคุณให้เป็น "มืออาชีพ" ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถ้าคุณชอบการท่องเที่ยวและรักในงานบริการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม จะสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพ

ประชาสัมพันธ์


กิจกรรมและข่าวสาร