สมัครเรียน

เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ แล้ว วันนี้ - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

*เปิดรับสมัคร
(1) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ผู้ผ่านการทดสอบ จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถไปเป็นผู้ประกอบอาหาร(เชฟ)ที่ต่างประเทศได้ตามกฎหมาย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
ค่าสมัครทดสอบ 1,300 บาท
ทดสอบภาคทฤษฏี วันพุธ  ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564
ทดสอบภาคปฏิบัติ วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ 2564
กำหนดการสอบ      
- ส่วนที่ 1 สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 35 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ถึงจะมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ
- ส่วนที่ 2 สอบภาคปฏิบัติ อาหารคาว 3 อย่าง อาหารหวาน 1 อย่าง ใช้เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง
**ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
website : http://hotel.siam.edu/ หรือสอบถามได้ที่
02-868-6000 ต่อ 5211 และ 082-585-4942 (อ.สุนทร)
 
(2) อบรมหลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น
(อบรมทุกวันเสาร์ เริ่มวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นเวลา 8 สัปดาห์) 
เปิดรับสมัครวันนี้ - 5 มิถุนายน 2564 ค่าอบรม 7,800 บาท
ผู้ผ่านการทดสอบ จะได้รับใบประกาศนียบัตร
ไปประกอบอาชีพ หรือนำมาโอนหน่วยกิต
เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสยามได้
 
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสาร