จัดเลี้ยงภาพนอกสถานที่ทางสาขาก็รับนะคะ วันนี้ทีมงานน.ศ.สาขาอุตฯทท.และบริการ มาจัดเลี้ยงนอกสถานที่ในงานครบรอบ43ปี


เอารูปจานเดียวขึ้น ก่อน ลงเว็ปสาขา เขียนว่า จัดเลี้ยงภาพนอกสถานที่ทางสาขาก็รับนะคะ วันนี้ทีมงานน.ศ.สาขาอุตฯทท.และบริการ มารับจัดเลี้ยงงานครบรอบ43ปีของสสอท.รัฐมนตรีอว.ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานเปิดงาน