ข่าวสารและกิจกรรม


งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีท่านอธิการบดี ดร. พรชัย มงคลวนิช เป็นประธานภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสยาม
จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 29 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
โดยมีท่านอธิการบดี ดร. พรชัย มงคลวนิช เป็นประธาน
 
โดยได้รับเกียรติ
จากคุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย  
คุณสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
คุณธวัชชัย เงิยเจริญ ผู้บริหารในอุตสาหกรรมการบริการอาหารและภัตตาคาร สมาคมภัตตาคารไทยและสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมเสวนาในเรื่อง"ฝ่าวิกฤติชีวิตท่องเที่ยวไทย"
 
ในโอกาสนี้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่
นายธีรศักดิ์ เฮ้าเฮง Mixologist ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ โรงแรม W Bangkok
 
คนดีเรียนเด่น จำนวน 2 คน ได้แก่
1 นางสาวสุพรรษาศรี จุมพล เกรดเฉลี่ย 3.97 และ
2 นางสาวกัญญารัตน์ เทวะประกาย เกรดเฉลี่ย 3.93
 
คนดีกิจกรรมเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่
นางสาวปรารถนา พิพัฒน์วัฒนารมย์
 
ภายหลังจากเสร็จพิธีร่วมถ่ายภาพและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เมื่อวันที่ : 07 ธันวาคม 2020


อ่านต่อ

จัดเลี้ยงภาพนอกสถานที่ทางสาขาก็รับนะคะ วันนี้ทีมงานน.ศ.สาขาอุตฯทท.และบริการ มาจัดเลี้ยงนอกสถานที่ในงานครบรอบ43ปีเอารูปจานเดียวขึ้น ก่อน ลงเว็ปสาขา เขียนว่า จัดเลี้ยงภาพนอกสถานที่ทางสาขาก็รับนะคะ วันนี้ทีมงานน.ศ.สาขาอุตฯทท.และบริการ มารับจัดเลี้ยงงานครบรอบ43ปีของสสอท.รัฐมนตรีอว.ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานเปิดงาน

เมื่อวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2020


อ่านต่อ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมการบรรยายเรื่องธรรมะกับการดำเนินชีวิตภาพโครงการธรรมะสร้างสุขให้ชีวิตในหัวข้อ ธรรมะกับการดำเนินชีวิตจัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19-1803 มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ : 05 พฤศจิกายน 2020


อ่านต่อ

ดาวเดือน ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม ปี2563แสดงความยินดีดาวเดือน นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ดาวเดือน  ปี2563

เมื่อวันที่ : 25 กันยายน 2020


อ่านต่อ