ศิษย์เก่าดีเด่น


#

นายอนันต์ ฮางลี ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561


เจ้าของธุรกิจบริษัททัวส์ นำเที่ยว ภายในประเทศ

#

น.ส.กิตติภรณ์ ดำรงอัครนิธิ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560


พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท สายการบินนกแอร์ (ศูนย์ใหญ่)

#

นายสายันต์ น้อยใหญ่ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560


หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

#

นายพรชัย หอมรส ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559


Sale Manager, บริษัท Holiday Inn Express Siam

#

น.ส.พัทธนลิน ชินอุดมวงษ์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2558


Excusive Staff บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

#

นางสาวกษมา ทรัพย์สงวน ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2558


Operations Supervisor, บริษัท ทัวส์อีสท์ (ทีอีที) จำกัด, TOUR EAST, CHINESE

#

นายนิพิธพนธ์ ภูมิวิจิตรชัย ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2557


Managing Director, บริษัท เมล่อนแทรเวล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

#

นางสาวสุนีย์ เอมดวงดี ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2555


General Manager, S.A.P. TRAVEL SERVICE CO.,LTD.

#

นางสาวภัททิชา วิชิตกุล ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2554


Assistant Room Division Manager, Aleenta Resort and Spa

#

เกรียงไกร ตั้งมั่นสุจริตกุล ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2553


General Manager and Chief Operation Office, ริชซี่ทราเวล

#

นายธนะชัย เสวกจินดา ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2552


เจ้าของกิจการส่วนตัว (ร้านขนมเค้กและของหวาน) ชื่อร้าน Rose by Art

#

นายทรงพล โชคอุดมมั่น ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2552


Commis II, Grand Millenium Hotel Sukumvit

#

นายสุวิทย์ รัตติวรรณ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2551


ผู้ผลิตข่าวและประสานงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

#

นางสาวศิริรัตน์ มิถุรัน ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2551


ผู้จัดการ บริษัทสมศิริทัวร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

#

นายสาธิต สงวนศักดิ์พัฒน์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2551


Assistant Marketing Manager, เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

#

นางอุทุมพร ประสิทธิธัญการ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2551


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย, โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพ

#

นายทรงพล ตั้งธนะพงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2550


Restaurnat Manager, The Landmark Hotel Bangkok

#

นางสาวกนกวรรณ ใบเกตุ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2550


เจ้าของกิจการส่วนตัว, บ้านช้างสยาม รีสอร์ทแอนด์สปา

#

น.ส.พจนีย์ ปิยะนารานันท์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2549


Flight Attendant, บริษัทสายการบิน Jal Way Co.,Ltd.

#

นายนนทพัฒน์ ทองอ่ำ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2548


Assistant Director of Sales, Centara Hotel & Resorts

#

นายณัฐสิริ อมตวงษ์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2548


Traffic Office / LP-S Passenger Service, Thai Airway / International

#

นายพิชญชาญ เดชพันธุ์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2548


Deputy Manager Passenger Services, Bangkok Airways Pub Co., Ltd.

#

นางสาวกานดา ธนารุ่งโรจน์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2547


ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ บริษัท Treeview Co.,Ltd.

#

นายกิตติสรร กาญจนกุล ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2546


พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน Flight Attendant สายการบิน Lion Air

#

นายคณิต แพ่งนคร ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2545


ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมหินสวยน้ำใส

#

นางสาวชมพูนุช เชื้อพิบูลย์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2542


ตำแหน่ง Reservation Officer ที่ Amari Watergate Hotel

#

ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2541


อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์