ศิษย์เก่าดีเด่น


#

ดร.เขวิกา สุขเอี่ยม ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 ประเภท : อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตรการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

#

นายประสบโชค คงเป็นสุข ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 ประเภท : ธุรกิจด้านบริการ


พนักงานต้อนรับ

#

นางสาวษิตาภร์ อมรรัตนโสภิต ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2564 ประเภท : ธุรกิจส่วนตัว


เจ้าของธุรกิจ

#

นายธีรศักดิ์ เฮ้าเฮง ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563 ประเภท : ธุรกิจการบริการ


บาร์เทนเดอร์ Mixologist โรงแรม W Bangkok

#

นางสาว ศิวพร จันทร์เกิด ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 ประเภท : ธุรกิจบริการ


Commis III (Kitchen) Bangkok Marriott Marquis Queen s Park

#

น.ส.ณัชมาศญย์ วัฒนพรศุกภกิตติ์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 ประเภท : ธุรกิจการบิน


Air Hostess Air Asia X Berhad Airline

#

นายพีรวัส แสนสุข ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 ประเภท : บูรณาการ


เจ้าหน้าที่ดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง

#

นายอนันต์ ฮางลี ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561 ประเภท : ธุรกิจการท่องเที่ยว


เจ้าของบริษัททัวร์ นำเที่ยวภายในประเทศ (บริษัท เซเวนท์ซันทัวร์ จำกัด)

#

น.ส.กิตติภรณ์ ดำรงอัครนิธิ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560 ประเภท : ธุรกิจการบิน


พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท สายการบินนกแอร์ (ศูนย์ใหญ่)

#

นายสายันต์ น้อยใหญ่ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560 ประเภท : อาจารย์


หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

#

นายพรชัย หอมรส ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 ประเภท : บูรณาการ


Sale Manager, บริษัท Holiday Inn Express Siam

#

น.ส.พัทธนลิน ชินอุดมวงษ์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2558 ประเภท : ธุรกิจการบิน


Excusive Staff บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

#

นางสาวกษมา ทรัพย์สงวน ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2558 ประเภท : ธุรกิจบริษัททัวร์


Operations Supervisor, บริษัท ทัวร์อีสท์ (ทีอีที) จำกัด, TOUR EAST, CHINESE

#

นายนิพิธพนธ์ ภูมิวิจิตรชัย ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2557 ประเภท : ธุรกิจการท่องเที่ยว


Managing Director, บริษัท เมล่อนแทรเวล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

#

นางสาวสุนีย์ เอมดวงดี ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2555 ประเภท : ธุรกิจบริการ


General Manager, S.A.P. TRAVEL SERVICE CO.,LTD.

#

นางสาวภัททิชา วิชิตกุล ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2554 ประเภท : ธุรกิจบริการ


Assistant Room Division Manager, Aleenta Resort and Spa

#

เกรียงไกร ตั้งมั่นสุจริตกุล ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2553 ประเภท : ธุรกิจบริการ


General Manager and Chief Operation Office, ริชซี่ทราเวล

#

นายธนะชัย เสวกจินดา ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2552 ประเภท : ธุรกิจบริการ


เจ้าของร้านดอกไม้
Art Flowers

#

นายทรงพล โชคอุดมมั่น ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2552 ประเภท : ธุรกิจบริการ


Chef De Partie at St. Regis Bangkok Hotel

#

นายสุวิทย์ รัตติวรรณ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2551 ประเภท : บูรณาการ


ผู้ผลิตข่าวและประสานงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

#

นางสาวศิริรัตน์ มิถุรัน ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2551 ประเภท : ธุรกิจการท่องเที่ยว


ผู้จัดการ บริษัทสมศิริทัวร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

#

นายสาธิต สงวนศักดิ์พัฒน์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2551 ประเภท : ธุรกิจบริการ


Assistant Marketing Manager, เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

#

นางอุทุมพร ประสิทธิธัญการ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2551 ประเภท : ธุรกิจบริการ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย, โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพ

#

นายทรงพล ตั้งธนะพงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2550 ประเภท : ธุรกิจบริการ


Restaurnat Manager, The Landmark Hotel Bangkok

#

นางสาวกนกวรรณ ใบเกตุ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2550 ประเภท : ธุรกิจบริการ


เจ้าของกิจการส่วนตัว, บ้านช้างสยาม รีสอร์ทแอนด์สปา

#

น.ส.พจนีย์ ปิยะนารานันท์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2549 ประเภท : ธุรกิจการบิน


Flight Attendant, บริษัทสายการบิน Jal Way Co.,Ltd.

#

นายนนทพัฒน์ ทองอ่ำ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2548 ประเภท : ธุรกิจบริการ


Assistant Director of Sales, Centara Hotel & Resorts

#

นายณัฐสิริ อมตวงษ์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2548 ประเภท : ธุรกิจการบิน


Traffic Office / LP-S Passenger Service, Thai Airway / International

#

นายพิชญชาญ เดชพันธุ์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2548 ประเภท : ธุรกิจการบิน


Deputy Manager Passenger Services, Bangkok Airways Pub Co., Ltd.

#

นางสาวกานดา ธนารุ่งโรจน์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2547 ประเภท : บูรณาการ


ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ บริษัท Treeview Co.,Ltd.

#

นายกิตติสรร กาญจนกุล ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2546 ประเภท : ธุรกิจการบิน


พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน Flight Attendant สายการบิน Lion Air

#

นายคณิต แพ่งนคร ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2545 ประเภท : ธุรกิจบริการ


ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมหินสวยน้ำใส

#

นางสาวชมพูนุช เชื้อพิบูลย์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2542 ประเภท : ธุรกิจบริการ


ตำแหน่ง Reservation Officer ที่ Amari Watergate Hotel

#

ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2541 ประเภท : อาจารย์มหาวิทยาลัย


รักษาการแทน ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (มทร.ศาลายา)