ภาพกิจกรรม


การอบรม "การประกอบอาหารไทยประยุกต์" ครั้งที่1/2566
อ่านต่อ
สายสัมพันธ์การโรงแรมฯ ครั้งที่ 33
อ่านต่อ
หูกวางเกมส์ 2023
อ่านต่อ
อบรมเรื่อง ศิลปะการตกแต่งอาหาร
อ่านต่อ
การอบรบ "การประกอบอาหารไทยเบื้องต้น" ครั้งที่1
อ่านต่อ
กิจกรรมงานสยามนิทัศน์ 2022 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2565
อ่านต่อ
การประชุมพิจารณาข้อสอบปลายภาค
อ่านต่อ
ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดหน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
อ่านต่อ