ภาพกิจกรรม


งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ รุ่น 32
อ่านต่อ
สายสัมพันธ์การโรงแรมฯ ครั้งที่ 34
อ่านต่อ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ครั้งที่ 17
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ภาควิชาการท่องเที่ยวและบริการ
อ่านต่อ
งานสยามนิทัศน์ 2023 และ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ
อ่านต่อ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ครั้งที่ 16
อ่านต่อ
การอบรม "การประกอบอาหารไทยประยุกต์" ครั้งที่1/2566
อ่านต่อ