ภาพกิจกรรม


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
อ่านต่อ
อบรมวิชาการเรื่อง
อ่านต่อ
กิจกรรม "มอบขวดพลาสติกเหลือทิ้ง เพื่อผลิตเป็นจีวร" ณ วัดจากแดง
อ่านต่อ
Mr.Hospitality and Ms.Hospitality ประจำปี2564
อ่านต่อ
รางวัลการแสดงดีเด่น ชื่อชุด New Normal ห่างหน่อยถอยนิด Covid 19
อ่านต่อ
งาน"สายสัมพันธ์การโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 31"
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ
อ่านต่อ
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีท่านอธิการบดี ดร. พรชัย มงคลวนิช เป็นประธาน
อ่านต่อ