สายสัมพันธ์การโรงแรมฯ ครั้งที่ 34


ภาพบรรยกาศภายในงาน "สายสัมพันธ์การโรงแรมการท่องเที่ยว ครั้งที่34"
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2566
#การท่องเที่ยวและบริการ #คณะศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยสยาม