งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ รุ่น 32


ภาพบรรยกาศภายในงาน "ปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่32"
วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2567
#การท่องเที่ยวและบริการ #คณะศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยสยาม