การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ครั้งที่ 17