ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ภาควิชาการท่องเที่ยวและบริการ


ภาพบรรยากาศการซ้อมย่อยพิธีรับปริญญาบัตรประจำปี 2566 วันที่ 9 ธันวาคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ภาควิชาการท่องเที่ยวและบริการ