งานสยามนิทัศน์ 2023 และ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26


กิจกรรมกับบูธภาควิชาการท่องเที่ยวและบริการ ในงานสยามนิทัศน์ 2023 และ
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26
"เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนโลก อย่างไร้พรมแดน" ไปกับคณะ/สาขา ต่างๆของมหาวิทยาลัยสยสยาม
และตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ
กว่า 40 แห่ง ที่พร้อมจะให้คำแนะนำการศึกษากับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ปกครองทุกท่าน