ติดต่อภาควิชา

ห้องทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201 ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหาคร 10160

โทรศัพท์ : 0-2457-0068 ต่อ 5211 โทรสาร : 0-2868-4351 อีเมล์ : hotel@siam.edu, springer.line6@hotmail.com

สายรถเมล์ / รถไฟฟ้าที่ผ่าน

7, 7ก, 80, 80ก, 81, 84, 84ก, 91, 101, 146, 147, 157, 171, 189, 509, 547 หรือ BTS, MRT สถานีบางหว้าติดต่อ/สอบถาม