สมัครงาน


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการครัว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการครัว มหาวิทยาลัยสยาม สนใจสามารถส่งประวัติมาได้ที่ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2868-6000 ต่อ 5211,5376 หรือ E-mail : Chollada412@hotmail.comผู้ช่วยวิจัยภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้ช่วยวิจัยภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม สนใจสามารถส่งประวัติมาได้ที่ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2868-6000 ต่อ 5211,5376 หรือ E-mail : Chollada412@hotmail.comเจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ สนใจสามารถส่งประวัติมาได้ที่ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5211,5376 หรือ E-mail : Chollada412@hotmail.comอาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวและบริการ

ตำแหน่งงานอาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ สนใจสามารถส่งประวัติมาได้ที่ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5211,5376 หรือ E-mail : Chollada412@hotmail.comเจ้าหน้าที่ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ สนใจสามารถส่งประวัติมาได้ที่ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2868-6000 ต่อ 5211,5376 หรือ E-mail : Chollada412@hotmail.com