สมัครงาน


เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาฯ สมัครได้ที่ห้องทัวจำลอง อาคาร 5 ชั้น 2 โทร 02-457-0068 ต่อ 5211, 5376 หรือ ส่งประวัติมาที่ : chollada412@hotmail.com และ สมัครผ่านเว็บไซต์Full Time English Instructor

Recruitment for the position of Teaching English for students in Department of Hospitality Industry, Faculty of Liberal Arts of Siam University. Please send your application/resume/CV to chollada412@hotmail.com or apply in this Website. Can you contact our at +662-457-0068 Ext. 5211, 5376.อาจารย์ประจำภาควิชา (สอนวิชาการประกอบอาหาร) ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (เกียรตินิยม)

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา สมัครได้ที่ห้องทัวจำลอง อาคาร 5 ชั้น 2 โทร 02-457-0068 ต่อ 5211, 5376 หรือ ส่งประวัติมาที่ : chollada412@hotmail.com และ สมัครผ่านเว็บไซต์อาจารย์ประจำภาควิชา (ด้านการโรงแรม อุตสาหกรรมการบริการ Hospitality Industry) ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (เกียรตินิยม)

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา สมัครได้ที่ห้องทัวจำลอง อาคาร 5 ชั้น 2 โทร 02-457-0068 ต่อ 5211, 5376 หรือ ส่งประวัติมาที่ : chollada412@hotmail.com และ สมัครผ่านเว็บไซต์