สมัครงาน


Programmer

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Programmer สนใจสามารถสมัครได้ที่ห้องทัวจำลอง อาคาร 5 ชั้น 2 โทร 02-457-0068 ต่อ 5211, 5376 หรือ ส่งประวัติมาที่ : chollada412@hotmail.com และ สมัครผ่านเว็บไซต์Chinese Lecturer

Recruitment for the position of Teaching Chinese for students in Department of Hospitality Industry, Faculty of Liberal Arts. ou apply this job position by sending your application, resume and CV to chollada412@hotmail.com further information can contact +662-457-0068 Ext. 5211, 5376 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง สมัครได้ที่ห้องทัวจำลอง อาคาร 5 ชั้น 2 โทร 02-457-0068 ต่อ 5211, 5376 หรือ ส่งประวัติมาที่ : chollada412@hotmail.com และ สมัครผ่านเว็บไซต์อาจารย์ประจำภาควิชา (สอนวิชาการประกอบอาหาร) ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (เกียรตินิยม)

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา สมัครได้ที่ห้องทัวจำลอง อาคาร 5 ชั้น 2 โทร 02-457-0068 ต่อ 5211, 5376 หรือ ส่งประวัติมาที่ : chollada412@hotmail.com และ สมัครผ่านเว็บไซต์อาจารย์ประจำภาควิชา (ด้านการโรงแรม อุตสาหกรรมการบริการ Hospitality Industry) ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (เกียรตินิยม)

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา สมัครได้ที่ห้องทัวจำลอง อาคาร 5 ชั้น 2 โทร 02-457-0068 ต่อ 5211, 5376 หรือ ส่งประวัติมาที่ : chollada412@hotmail.com และ สมัครผ่านเว็บไซต์