สมัครงาน


พนักงานขับรถผู้บริหาร

ภาควิชาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่ง : พนักงานขับรถผู้บริหาร สมัครได้ที่ห้องทัวจำลอง อาคาร 5 ชั้น 2 โทร 02-868-6000 ต่อ 5211, 5376 หรือ ส่งประวัติมาที่ : chollada412@hotmail.com และ สมัครผ่านเว็บไซต์