ข่าวสารและกิจกรรม


โครงการธรรมะสร้างสุขให้ชีวิต ฟังธรรมและฝึกนั่งสมาธิ โดยมีพระมหาวีรพล วีรญาโณ ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี บรรยายธรรม
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการธรรมะสร้างสุขให้ชีวิต กิจกรรมฟังธรรมและฝึกนั่งสมาธิ โดยมีพระมหาวีรพล วีรญาโณ ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี บรรยายธรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 18