ข่าวสารและกิจกรรม


นักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ออกบูธในงานสยามนิทัศน์ Open House 2017
นักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ออกบูธในงานสยามนิทัศน์ Open House 2017 ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรมในบูธบิงซู กิจกรรมเชฟจูเนียร์ และบูธของภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก