งาน 30 ปี สายสัมพันธ์การโรงแรม ครั้งที่ 30 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


งาน 30 ปี สายสัมพันธ์การโรงแรมฯ ครั้งที่ 30 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสาขา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา