ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศ มหาวิทยาลัยสยาม


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 
ที่ได้รับรางวัลในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2564